ศักดิ์สยามลิสซิ่ง
ร้อยละ สูงสุด 25% ต่อปี
เงินเดือน ไม่กำหนด
ระยะเวลา ไม่เกิน 48 เดือน
อายุผู้กู้ อายุ 20-70 ปี
ศักดิ์สยามลิสซิ่งบริษัทเงินด่วนให้เงินทันใน 30 นาที

ศักดิ์สยามลิสซิ่งกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประชาชนฐานราก 2566/2023

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง เป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลที่มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่ช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย หรือระดับฐานรากได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมได้อย่างง่ายที่สุด โดยที่ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อสังคมที่ดีกว่าเดิม นับว่าเป็นแบรนด์สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสและสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย ที่จะได้รับความไว้วางใจและเข้าใช้บริการมากที่สุด

แนะนำสินเชื่อต่าง ๆ ของศักดิ์สยามลิสซิ่ง 2566/2023

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กับธุรกิจที่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่มดังนี้

 1. สินเชื่อศักดิ์สยามที่มีทะเบียนรถใช้เป็นหลักประกัน  
 2. สินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย สินเชื่อส่วนบุคคล
 3. สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส สินเชื่อเพื่อผู้หระกอบการรายย่อย
 4. สินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่ง สินเชื่อเช่าซื้อ หรือสินเชื่อรถแลกเงิน

โดยปัจจุบันการมีสาขาที่ให้บริการทั้งหมดทั่วประเทศรวม 719 สาขา ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมด้านการบริการให้ได้ทั่วถึงมากขึ้น และสามารถจะครอบคลุมยิ่งขึ้นในพื้นที่ และทุกภาคในประเทศไทย

ศักดิ์สยามลิสซิ่งบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล ไม่เช็คบูโรและถูกกฎหมาย

เป็นการปล่อยสินเชื่อที่มีความน่าเชื่อถือโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้กู้มากที่สุด เพื่อเพื่มสภาพคล่องทางด้านการเงินให้กับประชาชน และศักดิ์สยามลิสซิ่งยังมีผลิดภัณฑ์สินเชื่อช่วยเหลือในส่วนของบุคคลที่เป็นหนี้ NPLs ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

 1. ศักดิ์สยามลิสซิ่งจะให้วงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาท
 2. สมัครง่ายโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 3. ให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 36 เดือน
 4. ให้มีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่เกิน 25% ต่อปี
 5. ผู้กู้สามารถจะปิดบัญชีก่อนกำหนดได้โดยจะลดดอกเบี้ยทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่ง

 1. จะต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง
 3. ใบประกอบกิจการร้านค้า, สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน, สมุดทะเบียนเกษตรกร,  รูปภาพประกอบอาชีพ สำหรับสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส

กรณีที่ต้องการพักชำระหนี้ ของศักดิ์สยามลิสซิ่ง

โดยมาตรการการเช่วยเหลือจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

 1. สินเชื่อส่วนบุคคล จะให้มีการลดค่างวดลง 30% ของยอดชำระเดิม เพื่อขยายเวลาในการชำระเงินออกไป โดยจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 22% ต่อปี
 2. ศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อทะเบียนรถ จะให้มีการลดค่างวดลง 30% ของยอดชำระเดิม เพื่อขยายเวลาในการชำระเงินออกไป โดยจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 22% ต่อปี
 3. สินเชื่อเช่าซื้อต่าง ๆ จะให้มีการลดเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลาทั้งหมด 3 เดือน

จากรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวมา หากกรณีที่ลูกค้ารับผลกระทบอย่างรุนแรง จะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือจากบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลเป็นรายไป

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไทยเอซแคปปิตอล
เงินเดือน 15000 บาทต่อเดือน
ร้อยละ สูงสุด 25% ต่อปี
ระยะเวลา ไม่กำหนด
อายุผู้กู้ อายุ 20 ปีขึ้นไป
ไทยเอซแคปปิตอลแหล่งกู้เงินยืมเงินได้ปี 2021
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไม่ใช้สลิปเงินเดือน
เงินเดือน ไม่กำหนด
ร้อยละ สูงสุด 28% ต่อปี
ระยะเวลา ไม่เกิน 12 เดือน
อายุผู้กู้ อายุ 20 ปีขึ้นไป
เงินด่วนไม่มีสลิปเงินเดือน 2565 ไม่ใช้เอกสารเงินเดือนกู้ได้เลย
กู้เงินธนาคารกรุงเทพ
เงินเดือน 15000 บาทต่อเดือน
ร้อยละ สูงสุด 23% ต่อปี
ระยะเวลา ไม่เกิน 60 เดือน
อายุผู้กู้ อายุ 20-59 ปี
กู้เงินกรุงเทพกู้ธนาคารปลอดภัยได้เงินจริง
สินเชื่อทรูมันนี่
เงินเดือน ไม่กำหนด
ร้อยละ สูงสุด 24% ต่อปี
ระยะเวลา ไม่เกิน 3 เดือน
อายุผู้กู้ อายุ 20-60 ปี
สินเชื่อทรูมันนี่ผ่านไมโครเครดิตพร้อมวิธีเพิ่มยอด
Search for: