ยืมเงินออมสิน
ร้อยละ สูงสุด 1% ต่อเดือน
เงินเดือน ไม่กำหนด
ระยะเวลา ไม่เกิน 96 เดือน
อายุผู้กู้ อายุ 20 ปีขึ้นไป
ยืมเงินออมสินกู้ง่ายๆ ดอกเบี้ยถูกที่สุด

ยืมเงินออมสินกับการลงทะเบียนยืมเงินออมสินออนไลน์ล่าสุด 10,000-50,000 บาท

ยืมเงินออมสิน หรือการกู้ออนไลน์ธนาคารออมสินล่าสุด กับสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ที่จะมีให้ยืมเงินออนไลน์ผ่านแอพ mymo ของธนาคารออมสินตามโครงการมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลรัฐบาล สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ออมสินปล่อยสินเชื่ออีกหลายผลิตภัณฑ์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่เป็นพนักงานประจำ และผู้ที่มีรายได้น้อยรวมไปถึง บุคคลที่มีอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อยต่าง ๆ โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะมีเงื่อนไขในการสมัครและวงเงินที่ได้แตกต่างกันไป

ยืมเงินออมสิน กับเงินกู้ยืมออมสิน ล่าสุด 2566/2023

การยืมเงินออมสิน กับยืมเงินออมสิน 10000 บาท

เรียกว่าเป็นสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ที่จะให้ยืมเงินออมสิน โดยจะให้ยืมเงินในแอพธนาคาร แอพ MyMo ซึ่งจะให้วงเงินอนุมัติได้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท กับการคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน และจะให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 3 ปี และพิเศษสำหรับใน 6 เดือน จะไม่ต้องมีการชำระเงินกู้ ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย โดยจะให้เริ่มการชำระได้ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

โดยรายละเอียดที่จะให้กู้ออนไลน์ธนาคารออมสินได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง ตามที่รัฐบาลประกาศล่าสุด และจะให้ในเขตอื่น ๆ ยืมเงินออมสินได้ตามลำดับ

คุณสมบัติของผู้ยืมเงินออมสินเบื้องต้นสำหรับยืมเงินออมสิน 10000 บาท

  1. ผู้ยืมเงินออนไลน์จะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อยต่าง ๆ รวมถึงเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร และจะต้องไม่เป็นผู้มีรายได้จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ
  2. จะต้องมีสัญชาติไทย และต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  3. การรกู้ยืมเงินออมสินจะต้องมีการใช้บริการ แอพ MyMo มาก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

การยืมเงินออมสิน  30000 บาท, ยืมเงินออมสิน  50000 บาท

เป็นการให้ยืมเงินออมสิน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน โดยจะให้กู้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือหมุนเวียนในกิจการได้ และรวมไปถึงเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค  โดยจะให้วงเงินกู้ยืมออมสินได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ 

และจะต้องไม่เป็นการยืมเงินออมสิน 50000 บาท, ยืมเงินออมสิน 30000 บาท ไปเพื่อชำระหนี้ในระบบอีกด้วย และจะให้มีการชำระคืนเป็นรายเดือน ได้นานถึง 5 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน  สำหรับในการยืมเงินออมสินนี้ จะต้องใช้หลักประกันเป็นใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

คุณสมบัติผู้ที่ยืมเงินออมสิน  30000 บาท, ยืมเงินออมสิน  50000 บาท

  1. ผู้ลงทะเบียนยืมเงินออมสินจะต้องมีการประกอบอาชีพ และจะต้องมีรายได้
  2. จะต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้ว จะต้องไม่เกิน 65 ปี
  3. ผู้กู้ยืมเงินออมสินจะต้องมีถิ่นที่พักอาศัยที่แน่นอน และจะต้องมีสถานที่ประกอบอาชีพ มีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้สะดวก
  4. ผู้กู้จะต้องลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) หรือสามารถจะลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้ยืมเงินออมสินจากธนาคารออมสิน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน
เงินเดือน ไม่กำหนด
ร้อยละ ประมาณ MRR + 2% ต่อปี
ระยะเวลา ไม่เกิน 72 เดือน
อายุผู้กู้ อายุ 20-65 ปี
รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน และขั้นตอนง่ายๆ วันนี้
รีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์กรุงศรี
เงินเดือน ไม่กำหนด
ร้อยละ สูงสุด 27% ต่อปี
ระยะเวลา ไม่เกิน 84 เดือน
อายุผู้กู้ อายุ 20-65 ปี
กรุงศรีออโต้มอเตอร์ไซค์ให้เงินก้อนให้เงินจริง
เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566
เงินเดือน เฉพาะลูกค้า ธกส
ร้อยละ สูงสุด 4% ต่อปี
ระยะเวลา ไม่เกิน 18 เดือน
อายุผู้กู้ ไม่กำหนด
เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2564 พร้อมข้อมูลวันนี้
ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ
เงินเดือน ไม่กำหนด
ร้อยละ สูงสุด 0.75% ต่อเดือน
ระยะเวลา ไม่เกิน 36 เดือน
อายุผู้กู้ อายุ 20-65 ปี
ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจให้สินเชื่อรถทุกประเภทล่าสุด
Search for: