กยศหักเงินเดือนเริ่มวันไหน กยศหักเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ กยศหักเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่

 

กยศ หักเงินเดือน มีหลักการอย่างไร จำเป็นต้องทำทุกคนหรือไม่ 2023

 

กองทนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน โดนการสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยหลังจากที่จบการศึกษา ผู้กู้ทุกคนมีความจำเป็นจะต้องจ่ายกยศ คืนพร้อมดอกเบี้ย เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับคนรุ่นให่ต่อไป โดนสำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กร จำเป็นจะต้องทำการหักเงินเดือน กยศ โดยอัตโนมัติ นั่นเอง

 

กยศ หักเงินเดือน คืออะไร จำเป็นหรือไม่ 2566

 

ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. กยศ. 2560 มาตรา 51 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่ต้องหักเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้หนี้กยศ พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งลูกหนี้กยศ ทุกคน ที่ได้รับเงินได้พึ่งประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร (เงินเดือน/ค่าจ้าง) จะต้องทำการเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนผ่านนายจ้างนั่นเอง            

 

ขั้นตอนหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนกยศ กยศหักเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่

 

เมื่อผู้กู้ยืมเข้าทำงานในองค์กรใดๆ ทางกองทุนฯ จะทำการประสานงานกับหน่วยงานและดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 

  1. แจ้งการหักเงินเดือนไปยังที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ของผู้กู้ยืม
  2. ผู้กู้ยืมทำการตรวจสอบยอดค้างชำระ โดยหากมียอดค้างชำระต้องทำการชำระให้เสร็จสิ้นก่อน เรื่องจาก การหักเงินเดือน กยศ จะทำการหักเฉพาะยอดหนี้ที่กำลังจะถึงกำหนดชำระเท่านั้น

 

โดยนายจ้างจะทำการหักหนี้กยศ จนกว่าจะครบกำหนดจำนวนเงิน ซึ่งข้อดีของการทำเรื่อง กยศ หักเงินเดือน คือ ฟรีค่าธรรมเนียม แถมยังช่วยประหยัดเวลาและป้องการการผิดชำระหนี้ได้อีกด้วย โดย กยศ หักเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นจะขึ้นอยู่กับสัญญากู้ยืมของผู้กู้ว่าจะระบุว่าจ่ายเงินเป็นรายเดือนหรือรายปีนั่นเอง โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี และจะทำการหักเงินในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปีนั่นเอง

 

สำหรับนายจ้างที่มีสลูกจ้าง หักเงินเดือน กยศ ต้องทำอย่างไร กยศหักเงินเดือนกี่เปอร์เซ็น

 

สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างทำการหักเงินเดือน ไปจ่ายกยศ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากกองทุนฯ ว่ามีลูกจ้างคนไหนต้องหักเงินกยศ บ้าง ให้ทำการสมัครขอใช้ระบบ e-PaySLF ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อทำการหักส่งค่า กยศ ของลูกจ้าง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยหากนายจ้างไม่ทำการหักเงินเดือนตามที่กำหนด จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือน จากยอดที่ต้องนำส่งนั่นเอง

 

ถ้าเงินเดือนไม่พอหักเงินกยศต้องทำอย่างไร กยศไม่หักเงินเดือนได้ไหม

 

สำหรับผู้ที่เป็นกังวลว่า กยศ หักเงินเดือน จะไม่พอกับเงินในบัญชีเงินเดือนที่มีอยู่ผู้กู้ยืม มีหน้าที่ชำระหนี้กยศ ในช่องทางอื่นเพื่อไม่ใช้เกิดการค้างชำระ และถ้าหากว่าในระยะเวลานี้ เกิดหารผิดชำระหนี้ขึ้นมา กยศ จะทำการหักเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ยืม ที่ผูกสัญญาในการรับค่าครองชีพไว้ โดยผู้กู้ยืมควรจะชำหระหนี้ ก่อนันที่ 5 กรกฎาคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีนี้ขึ้น

โดยสำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่มีความประสงค์จะกู้ กยศ หักเงินเดือน สามารถทำการแจ้งกับ กยศ ออนไลน์ ได้ก่อนที่จะทำการส่งข้อมูลให้กับนายจ้างนั่นเอง หรือสามารถติดต่อกยศหักเงินเดือนเพื่อแจ้งขอเจรจาปรับลดเงินที่ต้องจ่ายได้ตามความเหมาะสมนั่นเอง

Search for: