เปิดเพื่อทดสอบระบบ

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี จีน-ไทย ไทย-จีน

ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน

ตัวเต็ม
他一九八七年三月二十六號下午差五分四點半到北京

ตัวย่อ
他一九八七年三月二十六号下午差五分四点半到北京

[ อ่านต่อ ]

"มีไปทำไม" ข้อคิดดีดีที่อยากให้อ่าน

[ อ่านต่อ ]

หมวด : อื่นๆ

เทศกาลไหว้พระจันทร์ มีเครื่องเซ่นไหว้เป็นขนมเปี๊ยะ เช่นเดียวกับเทศกาลอื่นๆ ที่มีสัญลักษณ์ต่างๆ กันไป เช่น เทศกาลไหว้ขนมจ้าง (端午節 / 端午节) ก็มีขนมบ๊ะจ่าง (粽子) เทศกาลหยวนเซียว (เทศกาลโคมไฟ) (元宵節 / 元宵节) ก็มีขนมสาคูต้ม (ทางหยวน)

[ อ่านต่อ ]

พูดถึงเทศกาลที่มีความสำคัญสำหรับคนจีนมากเป็นอันดับสองรองจากเทศกาลตรุษจีน (春節 / 春节) คงหนีไม่พ้น เทศกาลแห่งความกลมเกลียว หรือที่รู้จักกันดีว่า “เทศกาลวันไหว้พระจันทร์” (中秋節 / 中秋节) ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งปีนี้ก็เวียนมาบรรจบอีกคราในวันนี้ (14 ก.ย. 2551) นี่เอง

[ อ่านต่อ ]

คุณเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่า

[ อ่านต่อ ]

หมวด : อื่นๆ

ถ้าเราเปรียบชีวิตเหมือนกับแก้วน้ำ?

หากเราทุกคนมีแก้วน้ำที่เหมือนกันคนละใบ และมีน้ำในแก้วในปริมาณที่เท่ากัน เราจะมีความสุขเท่ากันไหม?

[ อ่านต่อ ]

หมวด : อื่นๆ


ติดต่อผู้ดูแลเว็บ