ไทยเอซแคปปิตอล
ร้อยละ สูงสุด 25% ต่อปี
เงินเดือน 15000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลา ไม่กำหนด
อายุผู้กู้ อายุ 20 ปีขึ้นไป
ไทยเอซแคปปิตอลแหล่งกู้เงินยืมเงินได้ปี 2021

รู้จักกับไทยเอซแคปปิตอลและสินเชื่อบุคคล สมัครออนไลน์ได้ 2567/2024

ไทยเอซแคปปิตอล เป็น Non-Bank ที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มไทยเอซ ซึ่งให้บริการสินเชื่อได้หลากหลาย ทั้งที่จะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ โดยจะมีทั้งไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลและไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า และในการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ ลูกค้าสามารถจะสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ได้เลย

รู้จักกับสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลที่ให้บริการล่าสุด 2567/2024

จุดเด่นไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล

เรียกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ ซึ่งลูกค้าสามารถจะนำไปใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเพื่อการประกอบอาชีพ หรือการใช้จ่ายภายในครัวเรือน เป็นค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ได้ โดยเป็นสินเชื่อที่ไทยเอซแคปปิตอลได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย 

ซึ่งในการสมัครไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี ลูกค้าสามารถจะรู้ผลการอนุมัติไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลได้ภายใน 2 วันทำการ ลูกค้าที่มีอายุเกิน 60 ปีก็สามารถจะทำเรื่องกู้เงินกับบริษัทได้ ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และการพิจารณาของบริษัทอีกที

จุดเด่นไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า นาโนไฟแนนซ์

จะเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ที่มีอาชีพอิสระ รวมไปถึงผู้ประกอบกิจการที่มีทะเบียนการค้า รายได้ไม่แน่นอน หรือบุคคลที่มีรายได้ประจำไม่เกิน 15,000 บาท  เป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์หรือไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ที่ลูกค้าต้องการจะนำเงินไปใช้ในกิจการ หรือต้องการจะนำไปแก้หนี้นอกระบบ โดยจะอนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี เป็นการสมัครไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และจะรู้ผลการอนุมัติได้โดยประมาณ 5 – 7 วันทำการ

ขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอล

  1. ให้ลูกค้าเตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอล
  2. จากนั้นให้ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัท หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ได้
  3. เมื่อทราบผลการอนุมัติสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล
  4. บริษัทจะนัดไปทำสัญญากับลูกค้า ที่บ้านพัก หรือที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
  5. จากนั้นบริษัทโอนเงินให้ลูกค้า หรือลูกค้ามีความประสงค์จะรับเงินที่บริษัทก็ได้เช่นกัน

เอกสารที่จะใช้ในการสมัครสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอล

  1. ใช้สำเนาบัตรประชาชนที่จะต้องไม่หมดอายุก่อน 1 เดือน 4 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด เพื่อยื่นทำสัญญาในวันที่ทางไทยเอซแคปปิตอล มีการนัดไว้
  3. สลิปเงินเดือน หรือเอกสารแสดงรายได้ต่าง ๆ 
  4. สำเนาใบเสร็จที่ลูกค้ายังจ่ายอยู่ เช่น ใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน  ค่าผ่อนรถ เป็นต้น
  5. สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สามารถจะยื่นสมัครได้หลายบัญชี ซึ่งมีผลต่อการอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ได้

สำหรับสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอล pantip จะเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้กู้สามารถจะนำเงินไปเสริมสภาพคล่องภายในครัวเรือนได้ และโดยส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ไม่สามารถที่จะกู้เงินกับธนาคาร ซึ่งอาจจะเนื่องด้วยคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง
เงินเดือน ไม่กำหนด
ร้อยละ สูงสุด 25% ต่อปี
ระยะเวลา ไม่เกิน 48 เดือน
อายุผู้กู้ อายุ 20-70 ปี
ศักดิ์สยามลิสซิ่งบริษัทเงินด่วนให้เงินทันใน 30 นาที
ยืมเงินทางไลน์กรุงไทย
เงินเดือน 30000 บาทต่อเดือน
ร้อยละ สูงสุด 20% ต่อปี
ระยะเวลา ไม่เกิน 12 เดือน
อายุผู้กู้ ไม่กำหนด
ยืมเงินทางไลน์กรุงไทยให้เงินก้อนด่วนล่าสุด
แอพยืมเงินใช้บัตรประชาชนใบเดียว
เงินเดือน 5000 บาทต่อเดือน
ร้อยละ สูงสุด 36% ต่อปี
ระยะเวลา ไม่เกิน 3 เดือน
อายุผู้กู้ อายุ 20 ปีขึ้นไป
แอพยืมเงินด่วนออนไลน์ให้ยืมเงินฟรี
แอพเถ้าแก่ยืมเงิน
เงินเดือน 6500 บาทต่อเดือน
ร้อยละ สูงสุด 36% ต่อปี
ระยะเวลา ไม่เกิน 3 เดือน
อายุผู้กู้ อายุ 18 ปีขึ้นไป
แอพเถ้าแก่ยืมเงินยืมเงินคนมีฐานะอายุ 18 ก็กู้ได้
Search for: