เปิดเพื่อทดสอบระบบ

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี จีน-ไทย ไทย-จีน

ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันไหว้พระจันทร์ของชาวจีน

ภาษาจีนเรียกวันไหว้พระจันทร์ว่า "จงชิว" (中秋) ที่มาของคำว่าจงชิวนี้คือ เดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติตกอยู่ช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วง (เดือนเจ็ดและเดือนแปดอยู่ในฤดูใบไม้ร่วง หนึ่งฤดูแบ่งเป็น เมิ่ง จ้ง จี้) ดังนั้นก็เลยเรียกว่า "จ้งชิว" ประกอบกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดก็ตกอยู่ในช่วงกลางของเวลาที่เรียกว่าจ้งชิวนี้ จึงเรียกเทศกาลดังกล่าวว่า "จงชิว" ด้วย

[ อ่านต่อ ]

ประเพณีพันเท้าเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังใต้ สมัยนั้นพระชายาของจักรพรรดิหลี่ยฺวี่ทรงนำผ้ามาพันเท้าให้เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว แล้วทรงใส่ถุงเท้าสีขาวไปฟ้อนรำบนดอกบัวที่ทำด้วยทองคำ จักรพรรดิหลี่ยฺวี่ทรงพอพระทัยการฟ้อนรำนี้มาก และยังทรงชื่นชมว่า พระชายาทรงมีปณิธานสูงกว่าเมฆ ดังนั้นประเพณีการพันเท้าจึงเริ่มจากพระราชวังแล้วค่อยแพร่ไปยังหมู่ชาวบ้าน

[ อ่านต่อ ]

สูตรเรียนลัดภาษาจีน หนึ่งพันอักษรจีน

ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีตัวอักษรมากมายมหาศาล เนื่องจากอักษรจีนนั้นเป็นอักษรภาพ ดังนั้นการเรียนรู้ตัวอักษรจีนจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับผู้เรียนพอสมควร ขนาดชาวจีนเอง ก็ยังต้องใช้เวลาเรียนกันหลายสิบปีเลยทีเดียว

[ อ่านต่อ ]

หากค้นหาคำศัพท์แล้วไม่เจอผลลัพธ์ เกิดได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้


1.คำศัพท์ที่ค้นหา ยังไม่ได้แปลเป็นไทย
แก้โดย ลองค้นหาด้วยตัวเลือก [แสดงศัพท์ที่ยังไม่ได้แปลไทยด้วย] อาจจะได้คำศัพท์ที่ต้องการ โดยมีคำแปลภาษาอังกฤษ

[ อ่านต่อ ]

วันสารทจีน

ตามปฏิทินจีนโบราณ เดือน 7 ถือเป็นเดือนสำคัญที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยพิธีเซ่นไหว้ หญิงที่แต่งงานแล้วต้องกลับมาเซ่นไหว้ที่บ้านเดิม

[ อ่านต่อ ]

สำหรับท่านที่กำลังเรียนภาษาจีนหรือสนใจไปเรียนต่อประเทศจีนหรือไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือยาว ที่ www.aecthai.com มีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อที่ประเทศจีน และอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับสถานศึกษาต่างๆ

หมวด : อื่นๆ


ติดต่อผู้ดูแลเว็บ