เปิดเพื่อทดสอบระบบ

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี จีน-ไทย ไทย-จีน

ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน

แสดงบทความในหมวด การใช้งานเว็บ

ใส่คำที่ต้องการค้นหา ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งคำศัพท์ภาษาจีน (ได้ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ) เสียงพินอิน หรือคำแปล (ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

การค้นหาคำด้วยเสียงพินอิน จะใช้ตัวเลขแทนเสียงวรรณยุกต์ เช่น คำว่า 你 จะต้องใส่คำค้นหาว่า ni3 แต่ถ้าหากไม่แน่ใจเสียงว่าผันด้วยวรรณยุกต์อะไร ก็สามารถเว้นไว้ได้ โดยค้นหาแค่เพียงคำว่า ni ก็จะได้คำศัพท์ที่ผันวรรณยุกต์ทุกเสียงออกมา

บางทีเมื่อค้นหาคำศัพท์แล้วไม่พบคำอะไรเลย ลองค้นหาโดยใช้ตัวเลือก [แสดงศัพท์ที่ยังไม่ได้แปลไทยด้วย] เพราะยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่ได้แปลออกมา

การค้นหาคำศัพท์ สามารถใช้วิธีเขียนลากขีด โดยคลิกที่รูปพู่กัน ที่อยู่ด้านข้างของปุ่ม [เริ่มค้นหา] ก็จะปรากฏหน้าต่างสำหรับให้ลากขีดตามลำดับการเขียนอักษรจีนได้ แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน จะต้องติดตั้ง Java runtime เสียก่อน ซึ่งสามารถ download ได้จาก Download Java Runtime

หากค้นหาคำศัพท์แล้วไม่เจอผลลัพธ์ เกิดได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้


1.คำศัพท์ที่ค้นหา ยังไม่ได้แปลเป็นไทย
แก้โดย ลองค้นหาด้วยตัวเลือก [แสดงศัพท์ที่ยังไม่ได้แปลไทยด้วย] อาจจะได้คำศัพท์ที่ต้องการ โดยมีคำแปลภาษาอังกฤษ

[ อ่านต่อ ]

เริ่มเปิดทดสอบให้บริการพจนานุกรม แปลภาษา จีน-ไทย ไทย-จีน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551

ZhongTai.org เป็นโครงการอาสาดิกชันนารี่ โดยมีกลุ่มอาสาสมัครมาร่วมด้วยช่วยกันแปลคำศัพท์จีนให้เป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งการแปลนั้นอาจผิดพลาดหรือขาดความสมบูรณ์ไปบ้าง ทางทีมงานจะพยายามแก้ไขและพัฒนาต่อไป

หากมีคำแนะนำใดๆ โปรดติดต่อ เพื่อทางทีมงานจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต



ติดต่อผู้ดูแลเว็บ