เปิดเพื่อทดสอบระบบ

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี จีน-ไทย ไทย-จีน

ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน

1000 อักษรจีน - ปฐมบท

สูตรเรียนลัดภาษาจีน หนึ่งพันอักษรจีน

ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีตัวอักษรมากมายมหาศาล เนื่องจากอักษรจีนนั้นเป็นอักษรภาพ ดังนั้นการเรียนรู้ตัวอักษรจีนจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับผู้เรียนพอสมควร ขนาดชาวจีนเอง ก็ยังต้องใช้เวลาเรียนกันหลายสิบปีเลยทีเดียว

แต่ถึงแม้ว่าตัวอักษรจีนจะมีจำนวนนับหลายหมื่นตัว แต่ว่าถ้าเราสามารถจดจำและเข้าใจได้สักหนึ่งพันตัว เมื่อเรามีโอกาสได้ใช้บ่อยๆ ก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้แล้ว

ในสมัยพระเจ้าเหลียงอู่ตี้ มีนักปราชญ์ชื่อ โจวซิงซื่อ (周興嗣 / 周兴嗣) ได้แต่งตำรา 1000 อักษรขึ้นมา (千字文) โดยนำเอาตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อย 1,000 ตัว มาแต่เป็นบทกวีประโยคละ 4 ตัวอักษร จำนวน 250 ประโยค เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปลายราชวงศ์ชิง

แต่ว่าตำรา 1000 อักษรนั้น ใช้ภาษาจีนโบราณ ซึ่งเป็นภาษาสำนวนที่ยากต่อการศึกษาและเข้าใจสำหรับคนในปัจจุบัน ดังนั้นเหล่าคณาจารย์มหาวิทยาลัยปักกิ่งจึงได้ร่วมกันจัดทำตำราสำหรับศึกษาภาษาจีนเล่มใหม่ขึ้นมา โดยรวบรวมตัวอักษรจีนจำนวน 1,234 ตัว และออกเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.1994 ปรากฏว่าได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ

ตำรา 1,234 อักษรจีนนั้น เป็นรูปแบบประโยคภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็นประโยคสั้นๆ จำนวน 50 ประโยค ประโยคละ 20 กว่าตัวอักษร ซึ่งหากสามารถอ่าน จดจำ และทำความเข้าใจได้แล้ว ก็จะทำให้เรียนรู้ภาษาจีนได้ง่ายและเร็วขึ้น

ในประเทศไทย อ.สุภาณี ปิยพสุนทรา ได้เรียบเรียงตำราเล่มนี้เป็นภาษาไทย เพื่อให้คนไทยสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ชื่อหนังสือว่า "หนึ่งพันอักษรจีน" ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2541 ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้นิยมอยู่ หากสนใจสามารถสอบถามได้ตามร้านหนังสือทั่วไปทั้ง 50 ประโยค ของตำรา 1,234 อักษรจีน จะค่อยๆ ทยอยเขียนเป็นบทความออกมาให้ผู้ที่สนใจศึกษาภาษาจีนได้อ่านกันต่อไปครับ

อ้างอิงข้อมูล: หนึ่งพันอักษรจีน อ.สุภาณี ปิยพสุนทรา


ติดต่อผู้ดูแลเว็บ