เปิดเพื่อทดสอบระบบ

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี จีน-ไทย ไทย-จีน

ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน

ทำไมถึงไม่เจอคำที่ค้นหา

หากค้นหาคำศัพท์แล้วไม่เจอผลลัพธ์ เกิดได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้


1.คำศัพท์ที่ค้นหา ยังไม่ได้แปลเป็นไทย
แก้โดย ลองค้นหาด้วยตัวเลือก [แสดงศัพท์ที่ยังไม่ได้แปลไทยด้วย] อาจจะได้คำศัพท์ที่ต้องการ โดยมีคำแปลภาษาอังกฤษ


2.ไม่มีคำที่ค้นหาอยู่ในฐานข้อมูล
แก้โดย ต้องรอจอกว่าจะเพิ่มคำนั้นลงในฐานข้อมูล ซึ่งคุณสามารถช่วยเหลือเราได้ โดยแจ้งกลับมาที่ เพื่อจะได้เก็บเป็นข้อมูลต่อไป


3.พิมพ์ศัพท์ผิด เช่น "เกียริ" ที่ถูกคือ "เกียริ"
แก้โดย ตรวจสอบกับพจนานุกรม ว่าที่จริงแล้วคำนั้นเขียนแบบไหนถึงจะถูกต้อง


4.พิมพ์ผิด เพราะมีสระหรือวรรณยุกต์อยู่ด้านหน้าของคำ หรือพิมพ์เบิ้ลซ้อนกัน เช่น หิว
ปัญหานี้จะเกิดในกรณีที่ใช้ browser ที่ไม่ใช่ ie รุ่นที่เป็นภาษาไทย เพราะว่าถ้าพิมพ์วรรณยุกต์ หรือสระบน-ล่าง เราจะมองไม่เห็นว่าพิมพ์ตัวอักษรเหล่านั้นลงไป หรือว่าพิมพ์เบิ้ลซ้อนกันอยู่
แก้โดย เมื่อสั่งค้นหาคำศัพท์แล้ว จะแสดงคำศัพท์ที่เราสั่งค้นหาให้ดูด้วย ลองดูว่ามี สระหรือวรรณยุกต์ซ้อนเกินมาหรือเปล่า


5.พิมพ์เสียงอ่านพินอินติดกัน เช่น nihao หรือ ni3hao3
แก้โดย ในกรณีที่ค้นหาจากเสียงพินอิน เป็นคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป จะต้องเว้นวรรคระหว่างคำด้วย จากตัวอย่าง จะต้องพิมพ์ว่า ni hao หรือ ni3 hao3


6.พิมพ์เสียงอ่านที่ไม่ใช่พินอิน เช่น เป่า เป้ย หรือ ㄨㄛˇ ㄞˋ ㄋㄧˇ
แก้โดย ต้องพิมพ์เสียงอ่านเป็นพินอินเท่านั้น (ตอนนี้ยังไม่สามารถค้นหาเสียงอ่านแบบจู้อินได้)


7.พิมพ์ชื่อภาษาไทยเพื่อแปลเป็นจีน หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน เช่น นามสกุล หรือ เสียงคำภาษาจีนแต้จิ๋ว
แก้โดย ต้องไปปรึกษากับผู้ที่เป็นภาษาจีน


8.พิมพ์คำศัพท์ยาวเกินไป เช่น 在北京2008年奥运会倒计时两周年之际 หรือ การแข่งขันโอลิมปิคได้มาถึงวันสุดท้าย
แก้โดย เว็บนี้เป็นเว็บพจนานุกรม แปลคำศัพท์ ไม่ใช่แปลประโยค ดังนั้นถ้าเป็นคำศัพท์ยาว ต้องแบ่งเป็นคำสั้นๆ


9.พิมพ์ภาษาอื่น ที่ไม่ใช่ จีน ไทย อังกฤษ
แก้โดย เว็บนี้เป็นเว็บพจนานุกรม แปลภาษา จีน-ไทย ไทย-จีน โดยใช้คำแปลต้นเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นถ้าพิมพ์ภาษาอื่นนอกจากนี้ เช่น พิมพ์ภาษาญี่ปุ่น หรือเกาหลี มา จะไม่สามารถค้นหาได้ติดต่อผู้ดูแลเว็บ