เปิดเพื่อทดสอบระบบ

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี จีน-ไทย ไทย-จีน

ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมทดสอบใช้งาน เว็บพจนานุกรม online สำหรับแปลภาษาจีน-ไทย ไทย-จีน

เริ่มเปิดทดสอบให้บริการพจนานุกรม แปลภาษา จีน-ไทย ไทย-จีน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551

ZhongTai.org เป็นโครงการอาสาดิกชันนารี่ โดยมีกลุ่มอาสาสมัครมาร่วมด้วยช่วยกันแปลคำศัพท์จีนให้เป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งการแปลนั้นอาจผิดพลาดหรือขาดความสมบูรณ์ไปบ้าง ทางทีมงานจะพยายามแก้ไขและพัฒนาต่อไป

หากมีคำแนะนำใดๆ โปรดติดต่อ เพื่อทางทีมงานจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคตติดต่อผู้ดูแลเว็บ