เปิดเพื่อทดสอบระบบ

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี จีน-ไทย ไทย-จีน

ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน

วิธีใช้งานพจนานุกรม แปลภาษา จีน-ไทย ไทย-จีน

ใส่คำที่ต้องการค้นหา ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งคำศัพท์ภาษาจีน (ได้ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ) เสียงพินอิน หรือคำแปล (ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

การค้นหาคำด้วยเสียงพินอิน จะใช้ตัวเลขแทนเสียงวรรณยุกต์ เช่น คำว่า 你 จะต้องใส่คำค้นหาว่า ni3 แต่ถ้าหากไม่แน่ใจเสียงว่าผันด้วยวรรณยุกต์อะไร ก็สามารถเว้นไว้ได้ โดยค้นหาแค่เพียงคำว่า ni ก็จะได้คำศัพท์ที่ผันวรรณยุกต์ทุกเสียงออกมา

บางทีเมื่อค้นหาคำศัพท์แล้วไม่พบคำอะไรเลย ลองค้นหาโดยใช้ตัวเลือก [แสดงศัพท์ที่ยังไม่ได้แปลไทยด้วย] เพราะยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่ได้แปลออกมา

การค้นหาคำศัพท์ สามารถใช้วิธีเขียนลากขีด โดยคลิกที่รูปพู่กัน ที่อยู่ด้านข้างของปุ่ม [เริ่มค้นหา] ก็จะปรากฏหน้าต่างสำหรับให้ลากขีดตามลำดับการเขียนอักษรจีนได้ แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน จะต้องติดตั้ง Java runtime เสียก่อน ซึ่งสามารถ download ได้จาก Download Java Runtimeติดต่อผู้ดูแลเว็บ