เปิดเพื่อทดสอบระบบ

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี จีน-ไทย ไทย-จีน

ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน
handwriting
 
ค้นหาโดยใช้ ตัวอักษรจีน (ตัวเต็ม-ตัวย่อ) พินอิน คำไทย คำอังกฤษ
ตัวอย่างคำค้นหา : 門, 门, 你好, ni3, ni, ni hao, พจนานุกรม, dictionary
ใช้ * เพื่อค้นหาคำใกล้เคียง : แปล*, *ภาษา, จีน*ไทย
พบคำว่า   胭脂   จำนวน 1 รายการ (แสดงผลการค้นหา ไม่เกิน 400 รายการ)
胭脂
胭脂
คำอ่าน

yan1 zhi1   (ㄧㄢ ㄓ)

คำแปล

แป้งสีแดงทาแก้ม, ชาด

/rouge/