เปิดเพื่อทดสอบระบบ

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี จีน-ไทย ไทย-จีน

ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน
handwriting
 
ค้นหาโดยใช้ ตัวอักษรจีน (ตัวเต็ม-ตัวย่อ) พินอิน คำไทย คำอังกฤษ
ตัวอย่างคำค้นหา : 門, 门, 你好, ni3, ni, ni hao, พจนานุกรม, dictionary
ใช้ * เพื่อค้นหาคำใกล้เคียง : แปล*, *ภาษา, จีน*ไทย
ภาษาจีนวันละคำ
粽子
粽子
คำอ่าน

zong4 zi5   (ㄗㄨㄥˋ ㄗ˙)

คำแปล

ขนมจ้าง (บ๊ะจ่าง) ทำจากข้าวเหนียวห่อด้วยใบไผ่ ใช้ไหว้ในสารทขนมจ้าง (เทศกาลตวนอู่ 端午節 / 端午节)

/rice and choice of filling wrapped in leaves and boiled/