เปิดเพื่อทดสอบระบบ

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี จีน-ไทย ไทย-จีน

ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน
handwriting
 
ค้นหาโดยใช้ ตัวอักษรจีน (ตัวเต็ม-ตัวย่อ) พินอิน คำไทย คำอังกฤษ
ตัวอย่างคำค้นหา : 門, 门, 你好, ni3, ni, ni hao, พจนานุกรม, dictionary
ใช้ * เพื่อค้นหาคำใกล้เคียง : แปล*, *ภาษา, จีน*ไทย
ภาษาจีนวันละคำ
戰國
战国
คำอ่าน

zhan4 guo2   (ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ)

คำแปล

จั้นกั๋ว ช่วงยุคสงครามระหว่างแคว้นในประเทศจีน (475-221 ปี ก่อน ค.ศ.)

/the Warring States period (475-221 BC)/